Aktuality

Aktuálně k Projektu Veřejná doprava pro všechny – Město Beroun.

ilustrace

Vydáno

Další zkvalitnění prostředí pro obyvatele a návštěvníky Berouna

Dne 22. června 2016 byla v Berouně za přítomnosti zástupců města Beroun a Ministerstva financí (Národní koordinační jednotky Programu švýcarsko-české spolupráce) slavnostně předána další dokončená část projektu „ Veřejná doprava pro všechny“, který zahrnuje zejména vybudování nového autobusového nádraží včetně úprav jeho okolí, a který získal grant ve výši 2 645 709 CHF z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Vydáno

Slavnostní otevření nového autobusového nádraží v Berouně

Dne 14.12.2015 se za účasti zástupců města, Ministerstva financí, Ministerstva životního prostředí, Kanceláře Programu švýcarsko-české spolupráce, zhotovitelské firmy Strabag a dopravců Probo BUS a České dráhy uskutečnilo přestřižení pásky u přesunutého autobusového nádraží. Vybudování nového autobusového nádraží je součástí projektu Veřejná doprava pro všechny, který získal grant ve výši 2 645 709 CHF z Programu švýcarsko-české spolupráce (Programu).