Dopravní terminál Uherský Brod – II. Etapa

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 14. 3. 2016

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuDopravní terminál Uherský Brod – II. Etapa
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí a infrastruktura
Oblast zaměřeníObnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo životního prostředí

Příjemce grantu

Uherský Brod

Webové stránky příjemce grantu www.ub.cz
Výše grantu

5 520 758 CHF

Český partner projektu

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (Koved)

Cíl projektu

Vybudování moderního dopravního terminálu s bezbariérovým přístupem, který bude integrovat železniční a autobusovou dopravu do bezbariérového uzlu, a vybudování doplňující infrastruktury pro cestující.

Hlavní výstupy projektu

nově zbudovaný autobusový terminál sousedící s vlakovým nádražím;
nezbytné úpravy ulice Pod Valy;
vytvoření parkovacích prostor pro krátkodobé i dlouhodobé parkování včetně úschovny kol;
zlepšení prostorového uspořádání a vzhledu okolí vlakového nádraží.

Více informací o projektu http://eu.ub.cz/dokumenty/kategorie/dopravni-terminal
Plánovaný termín dokončení realizaceprosinec 2016