Aktuality

Aktuálně k projektu Projekt 5x5 (Edukace, Etika, Empatie, Energie, Entuziasmus).

ilustrace

Vydáno

Diakonie ČCE otevřela modernizovaný Dům pro seniory s projevy demence

Dne 1.12.2015 se v prostorách Obecního úřadu Petrov nad Desnou uskutečnilo slavnostní setkání při příležitosti otevření rekonstruovaného Domu pro seniory s projevy demence. Diakonie ČCE Sobotín získala v roce 2012 grant 1 449 430 CHF z Programu švýcarsko-české spolupráce na projekt Naše cesta ke klientovi = naše cesta k člověku.

Vydáno

Den otevřených dveří v Sobotíně

Dne 8. 10. 2014 se konal v Sobotíně, v rámci projektu 5 x 5 podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce, Den otevřených dveří. Prostřednictvím Dne otevřených dveří byl projekt přiblížen návštěvníkům z řad laické i odborné veřejnosti šumperského regionu.