Aktuality

Aktuálně k projektu Kvalitní život i v nemoci.

ilustrace

Aktualizováno

Slavnostní dokončení projektu „Kvalitní život i v nemoci“, Slezská diakonie, Ostrava - Nová Ves

Dne 12. 12. 2016 byl ve středisku SILOE Ostrava za účasti zástupců Kanceláře Programu švýcarsko-české spolupráce, Moravskoslezského kraje, vedení Slezské diakonie, Charity Ostrava, Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí, slavnostně zakončen projekt „Kvalitní život i v nemoci“. Aktualizováno - zveřejněna prezentace.

Vydáno

Slezská diakonie v Ostravě rozšiřuje nabídku služeb pro osoby s poruchami paměti

V prosinci 2014 byla zahájena rekonstrukce budovy využívané k sociálním službám Slezské diakonie. Středisko poskytuje zejména zázemí pro lidi s poruchami paměti, pro které již není vhodní terénní či ambulantní forma péče. Po dokončení stavby, jejíž realizace je možná za finanční podpory Programu švýcarsko-české spolupráce, bude zahájen provoz tzv. Domova se zvláštním režimem.