Zvýšení atraktivity horského turismu díky posílení švýcarsko-české spolupráce a přenosu know-how

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuZvýšení atraktivity horského turismu díky posílení švýcarsko-české spolupráce a přenosu know-how
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Liberecký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Asociace lanové dopravy, o.s.

Webové stránky příjemce grantu http://www.aldr.cz/
Výše grantu

1 515 708 Kč

Švýcarský partner projektu

Seilbahnen Schweiz

Cíl projektu

Podpořit turismus na českých horách provázáním poskytovaných služeb a zlepšením jejich kvality díky využití zkušeností získaných od švýcarského partnera. Důraz je kladen na změnu systému vzdělávání odborníků působících v horském průmyslu.

Hlavní výstupy projektu

Získání know-how a vzdělávání českých odborníků, kteří budou dále přednášet každoročně v kurzech organizovaných ALDR (školení ve Švýcarsku, vytvoření výukového materiálu, seminář, brožura).

Stručný popis projektu

V rámci projektu se uskuteční vzdělávací školení pro české odborníky ve švýcarském Meiringenu, vytvoření výukového materiálu – učebnice pro česká školení v oboru osobní lanové dopravy, seminář, jenž bude zaměřen na předání zkušeností a seznámení odborné veřejnosti s výstupy projektu, vytvoření brožury, která shrne výstupy projektu a seznámí čtenáře s novým systémem vzdělávání, informování o projektu formou zpráv, článků a fotogalerií.

Více informací o projektu http://www.aldr.cz/doc/dc8d3cf4-092d-11e1-955d-5254009d2fe3
Plánovaný termín dokončení realizace31. 12. 2013