Spolupráce a předávání zkušeností pro vytvoření studijního programu kulturního, vzdělávacího a pedagogického centra Švestkový dvůr

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuSpolupráce a předávání zkušeností pro vytvoření studijního programu kulturního, vzdělávacího a pedagogického centra Švestkový dvůr
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Jihočeský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Divadlo Continuo, o.s.,

Webové stránky příjemce grantu http://www.continuo.cz/
Výše grantu

1 605 776 Kč

Švýcarský partner projektu

Scuola Teatro Dimitri, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, (SUPSI)

Cíl projektu

Vytvořit vzdělávací program v oblasti fyzického divadla, který se stane základem budoucí samostatné vzdělávací instituce a bude dále rozvíjen ve spolupráci s českými univerzitami a divadelními školami.

Hlavní výstupy projektu

Zajištění prostoru pro pracovní setkání, individuální stiudium, diskuse atd., zajištění dostatečné informovatnosti mezi posluchači vysokých škol, vyhotovení dokumentu studijního programu a rozvržení dalších aktivit pokračování spolupráce, publikace.

Stručný popis projektu

V projektu se uskuteční pracovní jednání českých a švýcarských lektorů, workshopy, stavební úprava a vybavení učebny, pedagogický program, tvorba publikace o pedagogickém programu.

Plánovaný termín dokončení realizace31. 3. 2014