Zkvalitnění výcviku a činnosti zásahových jednotek

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 15. 3. 2016

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuZkvalitnění výcviku a činnosti zásahových jednotek
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníPosílení kapacit v boji proti korupci a organizovanému zločinu
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo vnitra

Příjemce grantu

Ministerstvo vnitra / Policejní prezidium

Webové stránky příjemce grantu http://www.policie.cz/
Výše grantu

581 757 CHF

Cíl projektu

Zvýšení účinnosti provádění zákroků při obnově narušeného veřejného pořádku, zvýšení osobní a majetkové bezpečnosti občanů. Zvýšení standardu výcviku a akceschopnosti speciálních pořádkových a zásahových jednotek.

Hlavní výstupy projektu

výstavba multifunkčního tréninkového zařízení
školící příručka pro vedení výcviku na trenažéru
odborné školení uživatelů tréninkového zařízení
součinnostní cvičení

Plánovaný termín dokončení realizaceprosinec 2016