Aktuality

Aktuálně k projektu Zkvalitnění výcviku a činnosti zásahových jednotek.

ilustrace

Vydáno

Otevření takticko-lezeckého trenažéru ve Zbirohu

Po roce stavebních prací byl dne 17. února 2016 slavnostně otevřen takticko-lezecký trenažér ve Zbirohu, jehož výstavba byla realizována v rámci projektu „Zkvalitnění výcviku a činnosti zásahových jednotek“, který získal grant z Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši 581 757 CHF. Událost byla spojena se součinnostním cvičením zásahových jednotek a Útvaru rychlého nasazení za letecké podpory vrtulníku Letecké služby Policie ČR.

Vydáno

Položení základního kamene k multifunkčnímu výcvikovému zařízení

Dne 18. února 2015 došlo v rámci projektu „Zkvalitnění výcviku a činnosti zásahových jednotek“ k položení základního kamene a zahájení realizace projektu v podobě stavebních prací. Výsledkem bude vybudování multifunkčního tréninkového zařízení, které bude přispívat ke zvýšení standardu výcviku a akceschopnosti zásahových jednotek bezpečnostních složek ČR.