Výstavba trolejbusové trati s napojením na Terminál Hranečník

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 14. 3. 2016

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuVýstavba trolejbusové trati s napojením na Terminál Hranečník
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí a infrastruktura
Oblast zaměřeníObnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo životního prostředí

Příjemce grantu

Dopravní podnik Ostrava, a.s.

Webové stránky příjemce grantu http://www.dpo.cz/
Výše grantu

3 025 674 CHF

Cíl projektu

Zlepšení dopravní infrastruktury v Ostravě.

Hlavní výstupy projektu

Vybudování nové trolejbusové linky v délce 3 km mezi zastávkami Těšínská a Hranečník, vč. natažení napájecích trolejí, a její napojení na veřejnou dopravní síť na zrevitalizovaném terminálu Hranečník, kam ústí příměstská doprava směrem do Ostravy
Vybudování 5 nástupišť na dvou zastávkách nové trolejbusové linky podle současných standardů, vybavených příslušenstvím pro zajištění přístupnosti pro handicapované, pro bezpečnost a komfort cestujících
Rekonstrukce měníren (transformačních stanic) Hranečník a Michálkovice

Více informací o projektu http://www.dpo.cz/o-spolecnosti/dotace.html
Plánovaný termín dokončení realizaceprosinec 2016