Tramvajová trať Nové Sady

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 14. 3. 2016

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuTramvajová trať Nové Sady
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí a infrastruktura
Oblast zaměřeníObnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo životního prostředí

Příjemce grantu

Statutární město Olomouc

Webové stránky příjemce grantu www.olomouc.eu
Výše grantu

11 352 902 CHF

Český partner projektu

Dopravní podnik města Olomouce
SMC Development,a.s.

Cíl projektu

Zlepšení veřejné dopravní infrastruktury v Olomouci.

Hlavní výstupy projektu

tramvajová trať z centra Olomouce na Nové Sady v délce 1,4 km se třemi zastávkami
renovace Švýcarského nábřeží

Více informací o projektu http://www.olomouc.eu/tramvajova-trat
Plánovaný termín dokončení realizaceprosinec 2016