Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 14. 3. 2016

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuMultimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Pardubický kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí a infrastruktura
Oblast zaměřeníObnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo životního prostředí

Příjemce grantu

Statutární město Pardubice

Webové stránky příjemce grantu http://www.pardubice.eu
Výše grantu

4 514 999 CHF

Cíl projektu

Zlepšení dopravní infrastruktury v Pardubicích.

Hlavní výstupy projektu

rekonstrukce přednádražního prostoru – náměstí Jana Pernera s doplněním funkce autobusového nádraží
terminál pro veřejnou hromadnou a regionální dopravu
zajištění možnosti pro odstavení osobních automobilů (K+R) a kol.

Více informací o projektu http://www.pardubice.eu/projekty/architektonicke-projekty/prednadrazi/
Plánovaný termín dokončení realizaceprosinec 2016