Zkvalitnění poskytované sociální služby – terénního programu Babylon

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuZkvalitnění poskytované sociální služby – terénního programu Babylon
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Příjemce grantu

Darmoděj, o. s.

Webové stránky příjemce grantu www.darmodej.cz
Výše grantu

1 223 908 Kč

Cíl projektu

Rozšíření působnosti a četnosti kontaktů v rámci sociální a protidrogové terénní služby Babylon v regionu Jeseníky.

Hlavní výstupy projektu

Plán rozložení služby v regionu; nákup a vybavení automobilu; poskytování sociálního a dluhového poradenství.

Stručný popis projektu

Smyslem projektu je vytvoření prostorové a časové sítě pro poskytování služby, aby jak klienti, tak i představitelé obcí věděli, kdy a kde bude terénní služba poskytována.

Plánovaný termín dokončení realizaceduben 2012

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Olomoucký kraj (Jesenicko)