Projekt 5x5 (Edukace, Etika, Empatie, Energie, Entuziasmus)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuProjekt 5x5 (Edukace, Etika, Empatie, Energie, Entuziasmus)
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Oblast zaměřeníBezpečnost, stabilita a podpora reforem
Výše grantu

1 449 430 CHF

Stručný popis projektu

Vytvořit prostředí, které samo o sobě slouží jako terapeutický nástroj - to je jeden z hlavních cílů projektu realizovaného Diakonií ČCE, střediskem v Sobotíně. Se seniory zde plánují pracovat jinak, než je v ostatních ústavech tohoto typu běžné. Projekt je jedním z deseti individuálních projektů zaměřených na zlepšení kvality sociálních služeb a zavádění nových metod práce se seniory, které získaly granty švýcarské strany.

Více informací o projektu

Iniciativy regionálního rozvoje