Zvládneme to!

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuZvládneme to!
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj, Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Poskytování sociálních služeb
Příjemce grantu

Středisko rané péče SPRP Olomouc

Výše grantu

2 280 510 Kč

Cíl projektu

Zvýšení kapacity poskytované služby rané péče rodinám s dětmi s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením a zřízení nové sociální aktivizační služby.

Hlavní výstupy projektu

Rozšíření služeb rané péče pro rodiny s dětmi s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením; zkvalitnění řízení a práce organizace (vytvoření programu individuálního dárcovství; vytvoření PR strategie organizace a vizuálního manuálu atd.)

Stručný popis projektu

Smyslem projektu je dále také zkvalitnění řízení a práce organizace s cílem zajistit finanční stabilitu organizace prostřednictvím drobných a finančních dárců.

Plánovaný termín dokončení realizaceúnor 2015