Blokový grant

Blokový grant – Fond pro nestátní neziskové organizace podporuje sociální a environmentální projekty neziskových organizací, které působí v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Fond s celkovou výší grantu 6 585 564 CHF umožní realizaci desítek sub-projektů.

ilustrace

Aktuality

Aktuality a výzvy pro předkládání žádostí o grant z Blokového grantu Fond pro nestátní neziskové organizace v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.