Zlepšení kvality zázemí pro práci s mládeží a rodinami

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuZlepšení kvality zázemí pro práci s mládeží a rodinami
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Poskytování sociálních služeb
Příjemce grantu

Setkávání, o. s.

Webové stránky příjemce grantu www.travna.cz
Výše grantu

349 902 Kč

Cíl projektu

Zlepšení zázemí pro práci s mládeží a rodinami na pořádaných víkendových a týdenních akcích prostřednictvím kompletní rekonstrukce kuchyně a instalace tepelných čerpadel.

Hlavní výstupy projektu

Rekonstrukce místnosti kuchyně; instalace tepelných čerpadel; vybavení kuchyně novou gastronomickou technologií; uspořádání 12 týdenních kurzů a 16 víkendových kurzů ročně pro celkem 650 osob.

Plánovaný termín dokončení realizacekvěten 2012

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Olomoucký kraj (Javorník, Travná)