Zkvalitnění managementových opatření vybraných lokalit na Prostějovsku

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuZkvalitnění managementových opatření vybraných lokalit na Prostějovsku
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí
Příjemce grantu

Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris

Webové stránky příjemce grantu

www.iris.cz

Výše grantu

1 328 810 Kč

Cíl projektu

Zvýšení početnosti a diverzity vybraných rostlin a živočichů na 10 cenných bezlesných lokalitách v okolí Prostějova a zvýšení zájmu místních obyvatel o tyto lokality a ochranu přírody.

Hlavní výstupy projektu

Managementové zásahy na 10 cenných lokalitách; umístění doplňkových zařízení na lokalitách; spolupráce se širokou veřejností a médii.

Plánovaný termín dokončení realizaceduben 2013

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Olomoucký kraj (Prostějovsko)