Zelená krajina se Čtyřlístkem

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuZelená krajina se Čtyřlístkem
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí
Příjemce grantu

ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek

Webové stránky příjemce grantu www.eko4listek.cz
Výše grantu

1 239 660 Kč

Cíl projektu

Zachování biodiverzity na vybraných lokalitách ve Zlínském kraji a vytvoření podmínek pro minimalizování finanční závislosti Ekocentra Čtyřlístek na grantech a dotacích.

Hlavní výstupy projektu

Pořízení vybavení pro realizaci aktivit a udržitelnosti projektu, průběžný monitoring biodiverzity a péče o krajinu, propagace činností organizace

Plánovaný termín dokončení realizacelistopad 2012

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Zlínský kraj (Zlín a Želechovice nad Dřevnicí)