Zajištění odborného sociálního poradenství a poradenství pro pozůstalé

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuZajištění odborného sociálního poradenství a poradenství pro pozůstalé
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Poskytování sociálních služeb
Příjemce grantu

Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s.

Webové stránky příjemce grantu www.mhondrasek.cz
Výše grantu

535 464 Kč

Cíl projektu

Zkvalitnění poskytování odborného sociálního poradenství a poradenství pro pozůstalé, kteří se ocitli v krizi z důvodu blízkosti smrti a nemají vlastní vnitřní zdroje tuto situaci řešit obvyklým způsobem a za pomoci svých blízkých.

Hlavní výstupy projektu

Přijetí nového sociálního pracovníka s adekvátním vzděláním a kvalifikací; Poskytování poradenství lidem v krizi z důvodu blízkosti smrti; organizace a vedení svépomocné skupiny pro pozůstalé; školení a výběr dobrovolníků a koordinace jejich činnosti; provoz půjčovny zdravotních pomůcek; organizace akcí pro pozůstalé (např. mše, předvánoční adorace); vyhledávaní dalších zdrojů financování; přednášková činnost a informování o možnostech pomoci

Plánovaný termín dokončení realizaceduben 2013

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Moravskoslezský kraj (Ostravsko)