Z ghetta na dobrou adresu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuZ ghetta na dobrou adresu
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Poskytování sociálních služeb
Příjemce grantu

Romodrom, o. p. s.

Webové stránky příjemce grantu www.romodrom.cz
Výše grantu

611 351 Kč

Cíl projektu

Zvýšení úrovně bydlení rodin ohrožených sociálním vyloučením v okrese Karviná prostřednictvím individuální podpory jednotlivých rodin s akcentem na rozvoj vlastní zodpovědnosti.

Hlavní výstupy projektu

Příprava a podpora pracovníků pro práci s cílovou skupinou (absolvování kurzů); spolupráce se 6 rodinami; budování know-how organizace v oblasti podpory bydlení

Stručný popis projektu

Smyslem porjektu je dále vybudování know-how organizace v oblasti podpory bydlení uživatelů.

Plánovaný termín dokončení realizacebřezen 2015

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Moravskoslezský kraj (Horní Suchá, Petřvald, Karviná)