Vznik sociálního podniku – Masérského centra v Havířově

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuVznik sociálního podniku – Masérského centra v Havířově
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Poskytování sociálních služeb
Příjemce grantu

UnikaCentrum, o. p. s.

Webové stránky příjemce grantu www.unikacentrum.cz
Výše grantu

1 792 799 Kč

Cíl projektu

Vytvoření ziskového, konkurenceschopného sociálního podniku – Masérského centra v Havířově, umožňujícího vytvořit sedm nových pracovních míst pro osoby se zdravotním omezením.

Hlavní výstupy projektu

Přípravy provozu masérského centra; zahájení provozu Masérského centra v Havířově; vytvoření vnitřních směrnic a nastavení procesů; profesionalizace v oblasti marketingu a PR

Plánovaný termín dokončení realizacesrpen 2012

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Moravskoslezský kraj (Havířov, okres Karviná)