Valašské ekocentrum – rekonstrukce

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuValašské ekocentrum – rekonstrukce
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí
Příjemce grantu

Severomoravské regionální sdružení ČSOP

Výše grantu

4 153 540 Kč

Cíl projektu

Zkvalitnění, zefektivnění a rozšíření poskytovaných služeb a zajištění lepší informovanosti o environmentálních tématech a naplňování základních principů udržitelného rozvoje vytvořením vhodného a odpovídajícího zázemí na realizaci EVVO, poradenských a informačních služeb ve valašskomeziříčském regionu.

Hlavní výstupy projektu

Rekonstrukce a vybavení objektu Valašského ekocentra, materiálové a technické vybavení ekocentra, poradenské a informační služby, realizace EVVO, správní řízení; informování o projektu a aktivitách organizace; zvyšování odbornosti a posílení kapacity organizace

Plánovaný termín dokončení realizaceříjen 2014

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Zlínský kraj (Valašskomeziříčsko)