Udržitelný rozvoj denního stacionáře – lépe a více pro klienty

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuUdržitelný rozvoj denního stacionáře – lépe a více pro klienty
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Poskytování sociálních služeb
Příjemce grantu

Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí

Webové stránky příjemce grantu www.diakonievm.cz
Výše grantu

1 072 393 Kč

Cíl projektu

Vytvoření dvou oddělení Denního stacionáře.

Hlavní výstupy projektu

dovybavení denního stacionáře, navýšení kapacity stacionáře, posílení lidských zdrojů, posílení vnitřní kapacity organizace

Stručný popis projektu

Projekt je zaměřen na vytvoření dvou oddělení Denního stacionáře, díky čemuž dojde k navýšení jeho kapacity a tím k uspokojení poptávky po této službě. Zároveň se rozdělí dvě cílové skupiny (senioři s Alzheimerovou nemocí a senioři se zdravotním postižením), pro které je momentálně společný pobyt nevhodný. Dalším cílem je udržitelnost a stabilizace služby a celé organizace.

Plánovaný termín dokončení realizaceúnor 2015

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Zlínský kraj (mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko)