Spolu to zvládneme

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuSpolu to zvládneme
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Poskytování sociálních služeb
Příjemce grantu

Oblastní charita Kroměříž

Webové stránky příjemce grantu www.kromeriz.charita.cz
Výše grantu

2 524 273 Kč

Cíl projektu

Zvýšení kvality života osob se zdravotním znevýhodněním v regionu Kroměřížska se zaměřením na mikroregiony Koryčansko-Zdounecko a Morkovsko.

Hlavní výstupy projektu

Zřízení odloučeného pracoviště Osobní asistence ve Zdounkách, pořízení osobního automobilu pro terénní službu, rozšíření časové dostupnosti služby, rozšíření cílové skupiny na rodiny s dětmi se zdravotním postižením, zkvalitnění poskytovaných služeb, zprostředkování informací o službě osobní asistence v regionu

Plánovaný termín dokončení realizacebřezen 2014

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Zlínský kraj (Kroměřížsko)