Spolu proti problémům

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuSpolu proti problémům
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Poskytování sociálních služeb
Příjemce grantu

Slezská diakonie

Webové stránky příjemce grantu www.slezskadiakonie.cz
Výše grantu

614 293 Kč

Cíl projektu

Posílení lidských práv, konkrétně pomoc občanům zorientovat se v platné legislativě, zplnomocnit je pro řešení problémů, a tím upevnit jejich sebevědomí.

Hlavní výstupy projektu

Dovybavení konzultovny a zlepšení pracovního zázemí poradců; odborné vzdělávání pro zkvalitnění odborného sociálního poradenství – celkem 19 certifikátů o absolvovaných kurzech; poskytování odborného sociálního poradenství; vzdělávací aktivity a propagace projektu

Plánovaný termín dokončení realizacekvěten 2013

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Moravskoslezský kraj (Okres Karviná)