Slova hýbají, příklady táhnou: modelové projekty udržitelného rozvoje jako zdroj vzdělávání a motivace

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuSlova hýbají, příklady táhnou: modelové projekty udržitelného rozvoje jako zdroj vzdělávání a motivace
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí
Příjemce grantu

ZO ČSOP Veronica

Webové stránky příjemce grantu www.veronica.cz
Výše grantu

1 642 837 Kč

Cíl projektu

Poskytnutí srozumitelných a aktuálních informací o konkrétních environmentálně šetrných technologiích a postupech, motivace cílové skupiny k environmentálně šetrnému způsobu chování a poskytnutí podkladů pro další rozvoj modelových projektů v Hostětíně jakožto základny pro EVVO.

Hlavní výstupy projektu

Vytvoření a standardizace nabídky doplňkových programů EVVO; Srozumitelné a atraktivní zpřístupnění informací z modelových projektů udržitelného rozvoje v Hostětíně (13 mediálních výstupů, 5 akcí k rozvoji modelových projektů); rozvoj ekoporadenství v Centru Veronica Hostětín (vyškolení 2 ekoporadců, vybudování místní informační základy); monitoring a zpřístupnění získaných dat cílovým skupin

Plánovaný termín dokončení realizaceduben 2013

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Zlínský kraj (Hostětín, okres Uherské Hradiště)