Satelity právního ekoporadenství

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuSatelity právního ekoporadenství
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí
Příjemce grantu

Frank Bold Society

Webové stránky příjemce grantu www.frankbold.org
Výše grantu

731 114 Kč

Cíl projektu

Zvýšení účinné ochrany životního prostředí prostřednictvím právního ekoporadenství občanům a sdružením, které řeší environmentální problémy.

Hlavní výstupy projektu

Poskytování základního právního poradenství; rozšiřování povědomí o možnostech řešení problémů v životním prostředí právní cestou; poskytování rozšířeného právního poradenství

Plánovaný termín dokončení realizaceduben 2013

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu) Moravskoslezský kraj (Ostravice, Ostrava, Valašské Meziříčí, Olomouc, Frenštát pod Radhoštěm)