Rozvoj charitních hospicových služeb na území města Ostravy

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuRozvoj charitních hospicových služeb na území města Ostravy
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Poskytování sociálních služeb
Příjemce grantu

Charita Ostrava

Webové stránky příjemce grantu www.ostrava.charita.cz
Výše grantu

1 811 109 Kč

Cíl projektu

Zvýšení dostupnosti hospicových služeb prostřednictvím komplexního systému hospicové a paliativní péče poskytované Charitou Ostrava

Hlavní výstupy projektu

Posílení PR a fundraisingu; rozšíření nabídky kompenzačních pomůcek; rozšíření poskytování terénních služeb mobilního
hospice

Stručný popis projektu

Smyslem projektu je rovněž zvýšení úrovně technickomateriální základny a zvýšení počtu pracovníků, což napomůže k uspokojení potřeb většího počtu uživatelů služeb a také k lepšímu informování veřejnosti o paliativní a hospicové péči.

Plánovaný termín dokončení realizaceúnor 2015

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Moravskoslezský kraj (Ostrava)