Rozvoj bezplatného právního poradenství pro rodiny s ohroženými dětmi v Olomouckém kraji

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuRozvoj bezplatného právního poradenství pro rodiny s ohroženými dětmi v Olomouckém kraji
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Poskytování sociálních služeb
Příjemce grantu

Liga lidských práv

Webové stránky příjemce grantu www.llp.cz
Výše grantu

496 719 Kč

Hlavní výstupy projektu

Snížení sociální nerovnosti v Olomouckém kraji prostřednictvím bezplatného právního poradenství advokátů a studentů práv nemajetným rodinám s dětmi.

Forma podpory z Inostart

Vzdělávací aktivity a síťování; poskytování bezplatného právního poradenství

Plánovaný termín dokončení realizacečervenec 2014