Rozvoj aktivit Sítě ekologických aktivit

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuRozvoj aktivit Sítě ekologických aktivit
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí
Příjemce grantu

Síť ekologických poraden

Webové stránky příjemce grantu www.ekoporadna.cz
Výše grantu

769 865 Kč

Cíl projektu

Poskytnutí vzdělávací, metodické a informační podpory pro poskytovatele poradenství (stávajících i potenciálních) v regionu Moravskoslezského kraje a prezentace ekoporadenství důležitým regionálním partnerům STEP.

Hlavní výstupy projektu

Networking, komunikace, prezentace; Příprava a tvorba vzdělávacích nástrojů; pilotní realizace a ověření vzdělávacích nástrojů; zpracování dokumentu „Strategie regionálních aktivit STEP“ a jeho schválení na valné hromadě; zvýšení kvalifikace zaměstnanců prostřednictvím 5 školení a 1 absolvování nabízeného vzdělávacího modulu

Stručný popis projektu

Dílčím cílem projektu je rovněž reagovat na personální změny uvnitř organizace a stabilizovat aktivity organizace.

Plánovaný termín dokončení realizaceduben 2013