ROZKOŠ bez RIZIKA NÁSILÍ

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuROZKOŠ bez RIZIKA NÁSILÍ
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Poskytování sociálních služeb
Příjemce grantu

ROZKOŠ bez RIZIKA

Webové stránky příjemce grantu www.rozkosbezrizika.cz
Výše grantu

3 011 140 Kč

Cíl projektu

Otevírat téma násilí mezi klientkami a informovat je o problematice a možnostech jejich obrany.

Hlavní výstupy projektu

Školení pro terénní sociální pracovnice; pořízení technického vybavení; informačních materiálů a prostředků prevence; on-line monitoring inzerce privátní sféry; terénní práce

Stručný popis projektu

Smyslem projektu je metodou empowermentu ženy posílit, aby se dokázaly násilí bránit, motivovat je, aby využily terapeutickou pomoc pomáhajících organizací.

Plánovaný termín dokončení realizacekvěten 2014