Řemeslná dílna pro osoby s duševním onemocněním

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuŘemeslná dílna pro osoby s duševním onemocněním
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Poskytování sociálních služeb
Příjemce grantu

Zahrada 2000, o. s.

Webové stránky příjemce grantu www.zahrada2000.cz
Výše grantu

1 786 069 Kč

Cíl projektu

Stabilizace osob s duševním onemocněním na pracovním trhu díky kombinaci bydlení v chráněném bytě a zaměstnání na pracovních místech v chráněném provozu řemeslné dílny s podporou pracovního asistenta.

Hlavní výstupy projektu

Vytvoření dokumentace pro sociální službu „Chráněné bydlení“; přípravná inspekce kvality sociální služby „Chráněné bydlení“; stavební úpravy a vybavení dílny a bytu; zkušební provoz řemeslné dílny; posílení projektového řízení a stabilizace financování organizace - vytvoření plánu prodeje výrobků řemeslné dílny; vytvoření fundraisingového plánu organizace na 3 roky; vytvoření mediálního plánu organizace na rok; vydání propagačních materiálů pro řemeslnou dílnu.

Plánovaný termín dokončení realizaceříjen 2012

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Olomoucký kraj (okres Jeseník)