Průvodcovství v CHKO Bílé Karpaty

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPrůvodcovství v CHKO Bílé Karpaty
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí
Příjemce grantu

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o. p. s.

Webové stránky příjemce grantu www.bilekarpaty.cz/vis
Výše grantu

1 100 000 Kč

Cíl projektu

Vytvoření Interpretačního plánu CHKO Bílé Karpaty a příprava podmínek pro jeho realizaci a šetrnou interpretaci přírodního a kulturního dědictví (včetně modelových aktivit) a zvýšení kvality průvodcovských služeb.

Hlavní výstupy projektu

Interpretační plán CHKO Bílé Karpaty; příprava průvodců pro kvalitní průvodcovskou službu; uspořádání 2 setkání ve spolupráci se Správou CHKO Bílé Karpaty s cílem prezentovat účel a postup realizace přípravy Interpretačního plánu CHKO Bílé Karpaty i rozvoj průvodcovské služby

Plánovaný termín dokončení realizacebřezen 2014

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Zlínský kraj (CHKO Bílé Karpaty)