Příběhové drama jako nástroj sociální prevence na školách v Olomouckém kraji

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPříběhové drama jako nástroj sociální prevence na školách v Olomouckém kraji
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Poskytování sociálních služeb
Příjemce grantu

Sdružení D

Webové stránky příjemce grantu www.sdruzenid.cz
Výše grantu

1 606 857 Kč

Cíl projektu

Ovlivňování postoje žáků a studentů 2. stupně ZŠ (a příslušných ročníků víceletých gymnázií) v oblasti sociální prevence prostřednictvím speciálních programů ve speciálním neškolním prostředí – Dramacentru.

Hlavní výstupy projektu

Tvorba a ověřování metodiky, lektorských manuálů a scénářů k „Příběhovým dramatům“; vytvoření speciálního vzdělávacího prostoru – Dramacentra; realizace programů sociální prevence v Dramacentru; posílení marketingu a fundraisingu žadatele; následné intervence psychologa/etopeda v „zasažených“ kolektivech.

Plánovaný termín dokončení realizaceleden 2014