Přátelé přírody Jesenicka

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPřátelé přírody Jesenicka
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí
Příjemce grantu

Hnutí Brontosaurus Jeseníky

Webové stránky příjemce grantu www.jeseniky-brontosaurus.cz
Výše grantu

3 329 606 Kč

Cíl projektu

Posílení zážitkové environmentální výchovy mladých dospělých lidí na Jesenicku, rozvoj tří klíčových lokalit environmentální výchovy na Jesenicku (Studniční vrch, Zastávka, Muna), kampaň na získání drobných dárců „HB Jeseníky hledá nové patrony“ a zkvalitnění řízení a práce organizace.

Hlavní výstupy projektu

„Upgrade“ zážitkové environmentální výchovy dospělých na Jesenicku – vzdělávání a motivace dobrovolníků; rozvoj klíčových lokalit environmentální výchovy na Jesenicku; kampaň na získávání drobných dárců „Hnutí Brontosaurus Jeseníky hledá nové patrony“; ykvalitnění řízení a práce organizace - semináře pracovníků organizace k aktualizaci strategického plánu, školení atd.

Plánovaný termín dokončení realizacebřezen 2014

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Olomoucký kraj (okres Jeseník)