Posílení a rozvoj environmentálního právního poradenství

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPosílení a rozvoj environmentálního právního poradenství
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí
Příjemce grantu

Frank Bold Society

Webové stránky příjemce grantu www.frankbold.org
Výše grantu

1 739 034 Kč

Cíl projektu

Zvýšení účinné ochrany životního prostředí prostřednictvím právního ekoporadenství subjektům z Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje, které řeší dílčí environmentální problémy, a tyto aktivní subjekty spojovat a posilovat za účelem vzniku uvědomělé občanské společnosti složené z informovaných občanů a grassrootových lokálních iniciativ.

Hlavní výstupy projektu

Základní environmentální právní poradenství; komplexní environmentální právní poradenství; mediální osvěta široké veřejnosti; aktivity zaměřené na zajištění udržitelnosti činností organizace

Plánovaný termín dokončení realizaceduben 2014