Podporou aktivního občanství k ochraně životního prostředí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPodporou aktivního občanství k ochraně životního prostředí
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí
Příjemce grantu

Frank Bold Society

Webové stránky příjemce grantu www.frankbold.org
Výše grantu

1 268 072 Kč

Cíl projektu

Zajištění ochrany životního prostředí pomocí podpory aktivního občanství v dotčených regionech.

Hlavní výstupy projektu

Právní ekoporadenství a systematická podpora lokálních partnerů; 3íření právní osvěty: nová generace aktivních občanů v MS, ZL a OL kraji; společné setkání partnerů a Občanů 2.0

Stručný popis projektu

Vytyčeného cíle bylo dosaženo za pomoci nástrojů, jako je právní osvěta občanů a rozšiřování povědomí o možnostech veřejnosti zapojovat se do environmentálního rozhodování a veřejných záležitostí, navazující právní poradenství občanům, systematická právní a odborná podpora lokálních iniciativ aktivně řešících kauzy veřejného zájmu a související práce s mladými studenty práv.

Plánovaný termín dokončení realizaceúnor 2015