Podpora pracovníků se zdravotním postižením a posílení kapacity TyfloCentra Olomouc, o. p. s.

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPodpora pracovníků se zdravotním postižením a posílení kapacity TyfloCentra Olomouc, o. p. s.
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Poskytování sociálních služeb
Příjemce grantu

TyfloCentrum Olomouc, o. p. s.

Webové stránky příjemce grantu www.tyflocentrum-ol.cz
Výše grantu

2 088 330 Kč

Cíl projektu

Zajištění vyšší nezávislosti organizace na grantech a dotacích prostřednictvím podpory rozvoje sociální firmy Ergones, kterou Tyflo-Centrum Olomouc zřídilo.

Hlavní výstupy projektu

Podpora integrace cílové skupiny do cílů a plánů organizace - vytvoření 3 nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením; 6 osob se zdravotním postižením získalo delší či kratší pracovní zkušenost; absolvování kurzů „Public Relations“, „Prodejní dovednosti a komunikace se zákazníky“, „Marketing na sociálních sítích“, „Jak vytvořit marketingový plán“; zahájení propagace na sociálních sítích; realizace výstavy „(Ne)viditelná Olomouc“;

Stručný popis projektu

V rámci projektu bude systematicky pracováno s pracovníky se zdravotním postižením, bude vytvořen strategický plán, jehož součástí bude i PR a marketingový plán, vznikne dlouhodobá výstava „(Ne)viditelná Olomouc“, která bude kreativní formou informovat veřejnost o problematice zrakově znevýhodněných.

Plánovaný termín dokončení realizaceúnor 2015