Podpora environmentálně příznivých opatření ve veřejných institucích

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPodpora environmentálně příznivých opatření ve veřejných institucích
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí
Příjemce grantu

Síť ekologických poraden

Webové stránky příjemce grantu www.ekoporadna.cz
Výše grantu

1 179 859 Kč

Cíl projektu

Příprava komplexního vzdělávacího programu pro zaměstnance veřejných institucí v oblasti udržitelné spotřeby. Dalším cílem projektu je vytvoření strategického dokumentu k finančnímu řízení organizace.

Hlavní výstupy projektu

Vytvoření a realizace pilotního akreditovaného vzdělávacího programu; posílení finančního řízení STEP; komunikace a prezentace (informační leták, vytvoření cílové skupiny atd.)

Plánovaný termín dokončení realizacebřezen 2015