Pod jednou střechou

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPod jednou střechou
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj, Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí
Příjemce grantu

Česká společnost ornitologická

Webové stránky příjemce grantu www.birdlife.cz
Výše grantu

2 548 659 Kč

Cíl projektu

Dlouhodobé zajištění ochrany synantropních druhů živočichů ohrožených stavebními úpravami na území Olomouckého a Zlínského kraje

Hlavní výstupy projektu

Vzdělávání, odborné poradenství a konzultační činnost (vytvoření a vybavení nového poradenského a konzultačního centra; vyškolení 4 regionálních poradců; přes 400 poskytnutých konzultací a odborného poradenství atd.); osvěta a motivace veřejnosti; monitoring populací synantropních živočichů.

Stručný popis projektu

Smyslem projektu je mimo jiné předcházení konfliktům a střetům mezi rekonstrukcí a druhovou ochranou prostřednictvím osvěty, vzdělávání a motivací široké veřejnosti, odborné veřejnosti (projektantů a stavebních firem) a veřejné správy.

Plánovaný termín dokončení realizacebřezen 2014