Poctivě vyrobené – podpora udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPoctivě vyrobené – podpora udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí
Příjemce grantu

Líska – občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji

Webové stránky příjemce grantu www.liska-evvo.cz
Výše grantu

1 341 826 Kč

Cíl projektu

Posílení místní ekonomiky na území Zlínského kraje.

Hlavní výstupy projektu

Podrobné mapování potřeb producentů na lokálním trhu a zmapování poptávky po regionálních výrobcích, vytvoření platformy pro vzájemnou spolupráci v rámci udržitelné ekonomiky, identifikace regionálních výrobců podporujících místní udržitelnou ekonomiku, vytvoření marketingových plánů pro regionální výrobce, realizace propagační a osvětové kampaně

Stručný popis projektu

Smyslem projektu je posílení místní ekonomiky na území Zlínského kraje prostřednictvím posílení spolupráce mezi řemeslníky, drobnými výrobci a zemědělci, zvyšování jejich znalostí a dovedností v oblasti udržitelného a „zeleného“ marketingu a zvýšení zájmu o lokální výrobky u veřejnosti. Dalším cílem projektu je posílení stability organizace.

Plánovaný termín dokončení realizacebřezen 2015