Péče o vodní zdroje a mokřadní lokality na Valašsku a v Pobečví

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPéče o vodní zdroje a mokřadní lokality na Valašsku a v Pobečví
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí
Příjemce grantu

OV ČSOP Vsetín

Webové stránky příjemce grantu www.ochranci.cz
Výše grantu

466 515 Kč

Cíl projektu

Zachování a ochrana ubývajících a ohrožovaných vodních zdrojů v krajině na Valašsku a v Pobečví a seznámení veřejnosti se zásadami ochrany drobných vodních zdrojů.

Hlavní výstupy projektu

Monitoring a obnova 10 studánek, monitoring vodních lokalit ve středním Pobečví,obnova a vytváření vodních ploch na Valašsku

Plánovaný termín dokončení realizaceduben 2012

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Zlínský kraj (Valašsko a Střední Pobečví)