Partnerství pro řeky – říční spolky

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPartnerství pro řeky – říční spolky
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí
Příjemce grantu

Koalice pro řeky

Webové stránky příjemce grantu www.koaliceproreky.cz
Výše grantu

1 738 910 Kč

Cíl projektu

Podpora revitalizací v Olomouckém kraji ve spolupráci s obcemi.

Hlavní výstupy projektu

Projektová příprava revitalizačních akcí; revitalizace vodních toků; péče o revitalizovaná území ve spolupráci s organizací Člověk v tísni; vytvoření pobočky Koalice pro řeky; mediální aktivity, sdílení zkušeností, propagace projektu

Stručný popis projektu

Součást projektu je mimo jiné poradenství, zpracování projektové dokumentace, provádění jednoduchých revitalizací a následná péče o revitalizované a okolní pozemky se zapojením sociálně vyloučených osob. Vytvoření pobočky a poradenského střediska Koalice pro řeky v Olomouckém kraji.

Plánovaný termín dokončení realizacebřezen 2015