Ochrana velkých šelem: vzdělávání, osvěta a zapojování veřejnosti

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuOchrana velkých šelem: vzdělávání, osvěta a zapojování veřejnosti
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí
Příjemce grantu

Hnutí Duha Olomouc

Webové stránky příjemce grantu

www.hnutiduha.cz/olomouc

Výše grantu

3 446 874 Kč

Cíl projektu

Zvýšení povědomí cílových skupin o velkých šelmách.

Hlavní výstupy projektu

Zapojování veřejnosti do ochrany velkých šelem, zvyšování povědomí veřejnosti o velkých šelmách, Průvodcování v chráněné krajinné oblasti Beskydy, rozvoj samofinancování a organizační rozvoj

Stručný popis projektu

Smyslem projektu je zvýšit povědomí cílových skupin o velkých šelmách jako vlajkových druzích biologické diverzity a zvýšení zájmu o aktivní zapojení do řešení problematiky ochrany velkých šelem. Projekt také rozvíjí aktivity směřující k trvalé udržitelnosti a samofincování ochrany velkých šelem.

Plánovaný termín dokončení realizacebřezen 2015