Nové produkty udržitelného cestovního ruchu v Jeseníkách

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuNové produkty udržitelného cestovního ruchu v Jeseníkách
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí
Příjemce grantu

ACTAEA – společnost pro přírodu a krajinu

Webové stránky příjemce grantu www.actaea.cz
Výše grantu

1 029 766 Kč

Cíl projektu

Vytvoření a rozvoj produktů udržitelného cestovního ruchu v Jeseníkách, které rozšíří nabídku volnočasových a vzdělávacích aktivit a budou zároveň odrážet potřeby ochrany přírody v oblasti chování návštěvníků a jejich vnímání přírody a krajiny, pochopení a přijetí určitých omezení vyplývajících ze začlenění území do CHKO.

Hlavní výstupy projektu

Vypracování interpretačního plánu CHKO Jeseníky na základě plánu péče; Vytvoření nabídky exkurzí s průvodcem
v CHKO Jeseníky; stabilizace organizace (vytvoření marketingového plánu organizace, vzdělávání - kurz průvodce pro 4 osoby; revize strategického plánu; finanční a fundraisigový plán)

Stručný popis projektu

Smyslem projektu je rovněž posílení kapacity organizace, zlepšení fungování organizace, vytvoření produktů a strategie, které posílí její soběstačnost a sníží závislost na dotacích.

Plánovaný termín dokončení realizaceprosinec 2014

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Moravskoslezský kraj (CHKO Jeseníky)