Nemůžeš chodit, můžeš tančit! II.

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuNemůžeš chodit, můžeš tančit! II.
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Poskytování sociálních služeb
Příjemce grantu

Občanské sdružení Bílá holubice

Webové stránky příjemce grantu www.bila-holubice.cz
Výše grantu

599 866 Kč

Cíl projektu

Zkvalitnění a zvýšení počtu nabízených služeb pro mladistvé a mladé dospělé s těžkým tělesným handicapem, za pomoci profesionálních umělců.

Hlavní výstupy projektu

Vytvoření fundraisingové a PR strategie a její zavedení do organizace; vzdělávání 2 tanečních lektorů; vytvoření přípravné třídy

Plánovaný termín dokončení realizacečerven 2015

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Moravskoslezský kraj (Ostrava)