Na cestě za rozvojem

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuNa cestě za rozvojem
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Poskytování sociálních služeb
Příjemce grantu

Diakonie ČCE – středisko Vsetín

Webové stránky příjemce grantu www.diakonievsetin.cz
Výše grantu

1 733 803 Kč

Cíl projektu

Zlepšení komunikace a schopnosti efektivně předávat informace směrem k uživatelům, veřejnosti a dárcům, zvýšení efektivity sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi MOZAIKA a rozšíření aktivizačních programů pro uživatele.

Hlavní výstupy projektu

Rozvoj public relations a fundraisingu organizace, nákup vybavení pro zefektivnění poskytovaných terénních služeb, rozšíření aktivizačních programů

Stručný popis projektu

Projekt nabízí možnost efektivně skloubit podporu vnitřních kapacit organizace, zlepšit vybavenost střediska prostřednictvím pořízení vozidla pro rychlejší přesuny terénních pracovníků s potřebami uživatelů střediska a zároveň přispívá k propagaci nabízených služeb.

Plánovaný termín dokončení realizaceduben 2013

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Zlínský kraj (Vsetín)