Mraveniště

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuMraveniště
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Poskytování sociálních služeb
Příjemce grantu

DOMINO cz, o. p. s.

Webové stránky příjemce grantu www.idomino.eu
Výše grantu

2 475 316 Kč

Cíl projektu

Umožnit dětem a mladým lidem z dětských domovů získat praktické zkušenosti a dovednosti potřebné pro zvládání požadavků samostatného života.

Hlavní výstupy projektu

Víkendová setkání pro klienty z dětských domovů, kteří prošli různě zaměřenými kurzy, výcviky sociálně-psychologických dovedností zaměřených na podporu klientů a rozvoj jejich možností, stimulace sociálních dovedností a komunikačních schopností, praktický nácvik v ergoterapeutickém pracovišti Mraveniště, vzdělávání odborných pracovníků projektu, uspořádání odborného workshopu s názvem „Úskalí náhradní rodinné a výchovné péče“

Plánovaný termín dokončení realizaceduben 2013

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Zlínský kraj (Zlín)