Možnosti ochrany ptáků a biodiverzity v rámci současné zemědělské praxe

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuMožnosti ochrany ptáků a biodiverzity v rámci současné zemědělské praxe
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí
Příjemce grantu

Česká společnost ornitologická

Webové stránky příjemce grantu www.birdlife.cz
Výše grantu

1 171 185 Kč

Cíl projektu

Zajištění dlouhodobě udržitelné ochrany hnízdišť a životního prostředí pro ptáky zemědělské krajiny v Olomouckém kraji.

Hlavní výstupy projektu

Vzdělávání studentů a pedagogů středních zemědělských škol; monitoring hnízdišť čejek chocholatých a chřástalů polních; individuální poradenství na farmách; vydání tiskových zpráv a aktualizace webových stránek projektu; uspořádání osvětové akce pro veřejnost v rámci olomouckého Ekojarmarku.

Stručný popis projektu

Cíle projektu má být dosaženo prostřednictvím osvěty, vzdělávání a motivace středoškolských studentů zemědělských oborů a místních zástupců zemědělských subjektů hospodařících na pozemcích s hnízdišti vybraných druhů ptáků.

Plánovaný termín dokončení realizacečerven 2015