Mobilní hospic

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuMobilní hospic
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Poskytování sociálních služeb
Příjemce grantu

Slezská diakonie

Webové stránky příjemce grantu www.slezskadiakonie.cz
Výše grantu

1 466 089 Kč

Cíl projektu

Vytvoření služby doprovázení pro umírající a jejich rodinné příslušníky a posílení kapacity organizace prostřednictvím aktualizace strategického plánu a rozvoje PR organizace.

Hlavní výstupy projektu

Vytvoření vzdělávacího modulu zaměřeného na službu doprovázení umírajících a jejich rodinných příslušníků; proškolení 25 dobrovolníků, z nichž aktivně k příjemcům docházelo 13 dobrovolníků; osvěta a informovanost odborné i laické společnosti; 5 workshopů ke zpracování strategického plánu organizace na léta 2012–2014; vznik propagačního filmu o Slezské diakonii; realizace 11 fotovýstav po celém Moravskoslezském kraji; zapojení osob se zdravotním postižením do výroby propagačního materiálu pro veřejnost; navázání spolupráce s místním i regionálním tiskem, rádiem Čas Rock

Plánovaný termín dokončení realizacezáří 2013

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Moravskoslezský kraj (Ostravsko a Těšínsko)